Velkommen til Utleira skolekorps!

Hvilket instrument liker du?

Utleira skolekorps støttes av BN Bank. Ønsker du også å støtte korpset? Ta kontakt med styreleder Haini Wedén: styreleder@utleiraskolekorps.no 

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs og semiarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.
Søk
Driftes av Styreportalen AS