Velkommen til Utleira skolekorps!

Utleira Skolekorps søker assistent til aspirant & juniorkorps

Vi ønsker oss
En engasjert, målrettet, strukturert og musikkglad person for vårt aspirant- og juniorkorps. En person som kan veilede de yngste musikantene og vise hva musikkglede kan være. Fint om du spiller et treblåseinstrument, men det er ikke et krav. 

Jobben omfatter
Å være en ekstra ressurs for aspirant og juniorkorpset sammen med dirigenten. Du vil ikke ha noe ansvar for planlegging av undervisningen, kun delta og tilrettelegge for innholdsrike samspilløvelser, seminarer og konserter. Stillingen er på ca. 10% 

Litt om oss og våre aktiviteter 
Vi har hatt god rekruttering de siste årene, som har gitt oss et aspirantkorps på 11 musikanter og juniorkorps på 15. Gruppene øver hver for seg.

Vi øver tirsdager kl. 18-20 på Utleira Skole.

Ta kontakt med styreleder Haini Wedén på tlf. 951 53 006 ved spørsmål til stillingen. 

Er dette noe for deg? Send søknad og CV til styreleder@utleiraskolekorps.no 
Søknadsfrist 23. juni 2024. Tiltredelse 20. august.

Hvilket instrument liker du?

Utleira skolekorps støttes av BN Bank. Ønsker du også å støtte korpset? Ta kontakt med styreleder Haini Wedén: styreleder@utleiraskolekorps.no 

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs og semiarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.
Søk
Driftes av Styreportalen AS